XF 2.2 hCaptcha configuration error: sitekey-secret-mismatch

Nirjonadda

Well-known member
Server error log:

Code:
ErrorException: hCaptcha configuration error: sitekey-secret-mismatch src/XF/Error.php:75

Generated by: Unknown account May 24, 2021 at 3:21 AM

Stack trace

#0 src/XF.php(213): XF\Error->logError('hCaptcha config...', false)
#1 src/XF/Captcha/HCaptcha.php(119): XF::logError('hCaptcha config...')
#2 src/XF/Mvc/Controller.php(858): XF\Captcha\HCaptcha->isValid()
#3 src/XF/Pub/Controller/LostPassword.php(27): XF\Mvc\Controller->captchaIsValid()
#4 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): XF\Pub\Controller\LostPassword->actionIndex(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#5 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(257): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:LostPassword', 'Index', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(XF\Pub\Controller\LostPassword), NULL)
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(XF\Pub\Controller\LostPassword), NULL)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#8 src/XF/App.php(2337): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#9 src/XF.php(488): XF\App->run()
#10 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#11 {main}

Request state

array(4) {
 ["url"] => string(15) "/lost-password/"
 ["referrer"] => string(34) "/login/login"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(7) {
  ["email"] => string(23) "@gmail.com"
  ["g-recaptcha-response"] => string(3698) "P0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwYXNza2V5IjoiTjZXaGt6ZnZVOXV0S0tOekx3b2FjZVJDRTJUSzAzZWswS3ZsOGpRdGNkWUlycEdYSXRtRDY4OEdKdlhOcDVrVjFEczVCYXF3d3Z3RVpGazJmS01mSnpwc3UwTmVRb1VBUWRrSlI2bStnY0RIR3lJQkZEWXJvaHQ3bkZpNzVCU21JMVVnWFZQV3VnaVhnUS9hYnFEWVB3WXQ0NEl6c2VNR2JUM1VFNUgxVnhBV2REWXlCVXhUYU1lcU1NZ3RxSSs4MVBOZ2ZpSUpDaHZodEF1LzRFcVdQcnd0WkZGdDRnclhDTjV5WVQrQTRjSkNkYVcwayt1Rm9sOStuSFIwRWE2T3hCQk1YRnkzd1kwamlYRklqakVObFE5K0xXdFdQbmJtODFocTNubTJTMFJ4R3k4YytrcWE0YnAxbGdHOEJSVmE5YzQ0NHVpVGwwZGdLRUpuS3J3bVpua0U5bDJVZXNwRXBRMVY3UFlnRmNINWNXZWVXT29VTVN4NEhuczVVa2ZZamZPc2lOdUlDWXlwN3piZUplRVFGQkk2NEJ0alpXRnh1eFk1NHltZHJjVTVRaGg3cjBRTnZ0dzFlb0lTcDkrYllsNmwrSWFKWmxVNjhOUlRoeGxZdXpuYXN2WUhSYUNWa0dtWEJtdzJMbDA0bDRFbjlKTWw0UW9sejNSSUNEMlNVM085dDFaaStDZ3R5bk53Qk9ST2tJQ2haK2FMN1NHU3Z1MXpuT1BtamFlK283L2hUQXNWbHdPQjlQMzlDSjlzb2Nza0F3ZVJRdVhSUlRNQUc5Slp3NmNJM2xvbHJ3S0REMlRwNUs1Q2F6Vlc5QUpJNWNpUGxsYXVyQXI0MDUyNzdEaEkxSy9YaThOWjhXWmN0MmdXZklabWhGQjl6ckwzTGdjNWRzUGl0WVhDUnQxRkVDRzZnQTBDRUphdXBDUHBnQUx3c0dDaGRMTzhmS1F3TzNnYVdYSG1Vb3A3cG9XZDUrSFVmSkJ2aUFlV0g5Q2dBOHRaR2E5WUhvRXAzVkhzVTNYZHB4WkhXcVFnSXRKRE5aTjZqL2sxY1lQaFU0RFFBTWppVFlUUVp5SUtBOEZQbm9NQlVYZTd0cHFPL245Qk85YjM3NHFGQ0Y0cnF1TVVUaUFBS3kzdVVsOVpta0hncWZZUnI4M3hvOGRyUm5XUDQrbUJvR0JYTHEwMnVRTVlJbzh4MTFTa2JjRTl0RFdZWVFWNDJpM3AzcUJ2WjI1REk3TmF6RW9LS2V5U0RoRkJiRCthRE1USmdRWkdwSjVDUlVzZDFsZTJmZzN5aE1rbk42VXRVWWhTYnpTRU5JL3hzTW9uQ3hRdVJDNmJncVdHM1Rodkc3VXlYcFFIYjBGV3pFSTdMWitvVUdGbHppNGlxV1lvanQ3LzZsWDdJVG1hQ1NuWVlhdWZCQVk4a3BHLzJhOFJXSXRJZFZXRGl0Y0haTFJnNTB3TjNhMmRnZW1QVlBVNTluVExPaWh6MUVPeHE3UStHR2YrWkVKMVh5ZUNMSmRGYld1SVkrdCtHMzN3UjE5STQ5SmUrbm5MRmpSUWR2UWZiVDhNVk1aR0Z5blFKZWFSbExCMytvNFVMZWQ2elBoRDNzVFhqdUg5RGJ1dm42eWovM3ViVktCZnRKTiswVytkN2IwSXNZcWhVMmVYQ3BCdllFei8wRjNYNlJZZnZ2a3RlTWNQWjRSYVBWazJ0K0hYOFg3cVZ3ZHZYek82Z3NRZXF5WDRDSW5uL2l3bXhBSXF0SXRYY28xQ3ZrQk1FWWJjdU12ZE1DTmpHelQzbkZMV21vQTdOQnFPVkdBVW55YnVZa0swZ1hjWVdlV01Bd0FHbndmOTM1Mmo0Z0FqTWVrdzYzMGljdjBQaHhOOVhGYVJSUTZWL2VucGIzM1JwcEQvMlJ1bUs0ZE9ObFV5RTI2VGxoL21UR2VWZDIzRDJ6ZzkyaWxHYUlSNFhEZkFZVFRWdTBjWjlSSzMzNTFNbmdTYWhGM2Z6SnVoS2k4VkZmVERtc21WOFV5M1FiS09SZ2R3Nm93T3JxUldhbGxXT0dqZHA3bHcvYm1uQ0JhTkVYWDJ0Q3p0VE9paUJ2U010b0pBR3FmVmVqYjhxdEUrTDJUcHBqcVpVTCtodnBMSzlROXFOd0VHMTRTOUhYdHZYRWR5WXdTSjhlcnlWbWlDVVVHam9MZVpibloza0N1SHdzWnlZSURBYndON1FsVXpNSHF5NlRXaE9vVVd0YTZkRTRKOWhvVXgwWFh2a1FKL0R5bWJ3ZE42bzh4N0I1R2gyRGpneng2T3dDZElDM2JDZHZ1OUdPWWdmaTBaYVhndHZjVStEM2lZSWJmYXlOUXpiRVlRamg5R3VQSmNDc2ZIa25haFp6aThmNVNyMjlLbnlZVjA5ZTJ6RUY1bTRFM1BOdTJRR0x0NXQxMnZFckRmczAyN1ljcWlUT3JBKzRicHdwVFlEcnlCZWFSSk40VEVIVGZVdmRsU3o5Sy9USWJESUprdUFiUlFONk1za0s3Y1o2TFZvV0tjVXI0V2pVTDVVbDNSU2pkS1Jjd3ppN2tMRzZHVm9kREFXNUUwVSt3S3VIM0xzUTU1aXNoVk5RKytTMWUwREJkSDRJME5VdGV2RnNqVVRpYWpvbExoM1greVdWeEJIT2tzSHcrQ2tYMW1BZlk0cmVUbDNaeHN6d3J4Vi9yd1E1U2ZKeUZpbDRjOWplVlhXYkxpbVA2QlNQN3NYdTc2US9TWlhkM3Q5Wm04c1YxS2JpQVNaeWZTNlJNeGN1endXNmpuUEVqeHFremU1aElzTm1RcUg4a0h0Q01temZYNEV4SDZnU29IaUxEeSt0SmtFOG4yVjZUalYrUzlqMFJJSzU4NVl0b2VCTlRVZmEzRDNjdXpLYkl4KzZSZWJwUDUxekRDM2V2MTQ2bVNwTFAyZW5IcWgweXJORWlpeHBJU0pLUSs0Mktrd0Z5bjRxKzVnd0NCb3FZR2xyN3g3dDJwOFVTSmN1ZzhneWtVbjM4V2xGd1lOR2xXN3Y2NkNETEFiZ2FnV0RLS3QxdHFIakRqbWU2aEI1QllVOGJZWmVrOGl5MzdRMHpxMWpoZ3R1ZzNLM0RSQ0M0dWNyVjFQU3hpUzJyaDJPcFhoZGZJSXlGWUllSFZGOFRvbjRhREd0MnM3YXhRTitnbHgyYU9sL3l2MVE2VDl2cXJaZWlYdnRzSk53dlBKekxCLytJOENHZC9Qd1FNMDlaWUp2ZFRDQ0wzaW9KTEV5NFFzaHNETFZPdDJuWmZaRk9DZ1VoTHdiQy9xNVl4Ky9nYTBvZFJBYzVGemE3OGVtSmY2dGJqMG5ic2dXTDR2YkpkbW5HdE5FOUQvY05NSFVWQXJwamRtMndHd3REOGd2cTJpUC9TbDU4NTRGdVhwWFJ4eENNZ0JtTzN0bXFYYk1zNzk5a2RJVGJBS2ZBQUJOT093YjNxMHhrcUJFYWdxY3B4bFJhcEVBUHJ3dUFxTG50YTV3d0hTVFdERXUzSFRqUT1Samk4d21mdUx2YW1nUHVRIiwiZXhwIjoxNjIxODA1MDMwLCJzaGFyZF9pZCI6NTM1NzY1NTksInBkIjowfQ.nQ9bpUyI8kIJl8K6HA9GV-Rb1gVyhYBEF9sA_WGlpL8"
  ["h-captcha-response"] => string(3698) "P0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwYXNza2V5IjoiTjZXaGt6ZnZVOXV0S0tOekx3b2FjZVJDRTJUSzAzZWswS3ZsOGpRdGNkWUlycEdYSXRtRDY4OEdKdlhOcDVrVjFEczVCYXF3d3Z3RVpGazJmS01mSnpwc3UwTmVRb1VBUWRrSlI2bStnY0RIR3lJQkZEWXJvaHQ3bkZpNzVCU21JMVVnWFZQV3VnaVhnUS9hYnFEWVB3WXQ0NEl6c2VNR2JUM1VFNUgxVnhBV2REWXlCVXhUYU1lcU1NZ3RxSSs4MVBOZ2ZpSUpDaHZodEF1LzRFcVdQcnd0WkZGdDRnclhDTjV5WVQrQTRjSkNkYVcwayt1Rm9sOStuSFIwRWE2T3hCQk1YRnkzd1kwamlYRklqakVObFE5K0xXdFdQbmJtODFocTNubTJTMFJ4R3k4YytrcWE0YnAxbGdHOEJSVmE5YzQ0NHVpVGwwZGdLRUpuS3J3bVpua0U5bDJVZXNwRXBRMVY3UFlnRmNINWNXZWVXT29VTVN4NEhuczVVa2ZZamZPc2lOdUlDWXlwN3piZUplRVFGQkk2NEJ0alpXRnh1eFk1NHltZHJjVTVRaGg3cjBRTnZ0dzFlb0lTcDkrYllsNmwrSWFKWmxVNjhOUlRoeGxZdXpuYXN2WUhSYUNWa0dtWEJtdzJMbDA0bDRFbjlKTWw0UW9sejNSSUNEMlNVM085dDFaaStDZ3R5bk53Qk9ST2tJQ2haK2FMN1NHU3Z1MXpuT1BtamFlK283L2hUQXNWbHdPQjlQMzlDSjlzb2Nza0F3ZVJRdVhSUlRNQUc5Slp3NmNJM2xvbHJ3S0REMlRwNUs1Q2F6Vlc5QUpJNWNpUGxsYXVyQXI0MDUyNzdEaEkxSy9YaThOWjhXWmN0MmdXZklabWhGQjl6ckwzTGdjNWRzUGl0WVhDUnQxRkVDRzZnQTBDRUphdXBDUHBnQUx3c0dDaGRMTzhmS1F3TzNnYVdYSG1Vb3A3cG9XZDUrSFVmSkJ2aUFlV0g5Q2dBOHRaR2E5WUhvRXAzVkhzVTNYZHB4WkhXcVFnSXRKRE5aTjZqL2sxY1lQaFU0RFFBTWppVFlUUVp5SUtBOEZQbm9NQlVYZTd0cHFPL245Qk85YjM3NHFGQ0Y0cnF1TVVUaUFBS3kzdVVsOVpta0hncWZZUnI4M3hvOGRyUm5XUDQrbUJvR0JYTHEwMnVRTVlJbzh4MTFTa2JjRTl0RFdZWVFWNDJpM3AzcUJ2WjI1REk3TmF6RW9LS2V5U0RoRkJiRCthRE1USmdRWkdwSjVDUlVzZDFsZTJmZzN5aE1rbk42VXRVWWhTYnpTRU5JL3hzTW9uQ3hRdVJDNmJncVdHM1Rodkc3VXlYcFFIYjBGV3pFSTdMWitvVUdGbHppNGlxV1lvanQ3LzZsWDdJVG1hQ1NuWVlhdWZCQVk4a3BHLzJhOFJXSXRJZFZXRGl0Y0haTFJnNTB3TjNhMmRnZW1QVlBVNTluVExPaWh6MUVPeHE3UStHR2YrWkVKMVh5ZUNMSmRGYld1SVkrdCtHMzN3UjE5STQ5SmUrbm5MRmpSUWR2UWZiVDhNVk1aR0Z5blFKZWFSbExCMytvNFVMZWQ2elBoRDNzVFhqdUg5RGJ1dm42eWovM3ViVktCZnRKTiswVytkN2IwSXNZcWhVMmVYQ3BCdllFei8wRjNYNlJZZnZ2a3RlTWNQWjRSYVBWazJ0K0hYOFg3cVZ3ZHZYek82Z3NRZXF5WDRDSW5uL2l3bXhBSXF0SXRYY28xQ3ZrQk1FWWJjdU12ZE1DTmpHelQzbkZMV21vQTdOQnFPVkdBVW55YnVZa0swZ1hjWVdlV01Bd0FHbndmOTM1Mmo0Z0FqTWVrdzYzMGljdjBQaHhOOVhGYVJSUTZWL2VucGIzM1JwcEQvMlJ1bUs0ZE9ObFV5RTI2VGxoL21UR2VWZDIzRDJ6ZzkyaWxHYUlSNFhEZkFZVFRWdTBjWjlSSzMzNTFNbmdTYWhGM2Z6SnVoS2k4VkZmVERtc21WOFV5M1FiS09SZ2R3Nm93T3JxUldhbGxXT0dqZHA3bHcvYm1uQ0JhTkVYWDJ0Q3p0VE9paUJ2U010b0pBR3FmVmVqYjhxdEUrTDJUcHBqcVpVTCtodnBMSzlROXFOd0VHMTRTOUhYdHZYRWR5WXdTSjhlcnlWbWlDVVVHam9MZVpibloza0N1SHdzWnlZSURBYndON1FsVXpNSHF5NlRXaE9vVVd0YTZkRTRKOWhvVXgwWFh2a1FKL0R5bWJ3ZE42bzh4N0I1R2gyRGpneng2T3dDZElDM2JDZHZ1OUdPWWdmaTBaYVhndHZjVStEM2lZSWJmYXlOUXpiRVlRamg5R3VQSmNDc2ZIa25haFp6aThmNVNyMjlLbnlZVjA5ZTJ6RUY1bTRFM1BOdTJRR0x0NXQxMnZFckRmczAyN1ljcWlUT3JBKzRicHdwVFlEcnlCZWFSSk40VEVIVGZVdmRsU3o5Sy9USWJESUprdUFiUlFONk1za0s3Y1o2TFZvV0tjVXI0V2pVTDVVbDNSU2pkS1Jjd3ppN2tMRzZHVm9kREFXNUUwVSt3S3VIM0xzUTU1aXNoVk5RKytTMWUwREJkSDRJME5VdGV2RnNqVVRpYWpvbExoM1greVdWeEJIT2tzSHcrQ2tYMW1BZlk0cmVUbDNaeHN6d3J4Vi9yd1E1U2ZKeUZpbDRjOWplVlhXYkxpbVA2QlNQN3NYdTc2US9TWlhkM3Q5Wm04c1YxS2JpQVNaeWZTNlJNeGN1endXNmpuUEVqeHFremU1aElzTm1RcUg4a0h0Q01temZYNEV4SDZnU29IaUxEeSt0SmtFOG4yVjZUalYrUzlqMFJJSzU4NVl0b2VCTlRVZmEzRDNjdXpLYkl4KzZSZWJwUDUxekRDM2V2MTQ2bVNwTFAyZW5IcWgweXJORWlpeHBJU0pLUSs0Mktrd0Z5bjRxKzVnd0NCb3FZR2xyN3g3dDJwOFVTSmN1ZzhneWtVbjM4V2xGd1lOR2xXN3Y2NkNETEFiZ2FnV0RLS3QxdHFIakRqbWU2aEI1QllVOGJZWmVrOGl5MzdRMHpxMWpoZ3R1ZzNLM0RSQ0M0dWNyVjFQU3hpUzJyaDJPcFhoZGZJSXlGWUllSFZGOFRvbjRhREd0MnM3YXhRTitnbHgyYU9sL3l2MVE2VDl2cXJaZWlYdnRzSk53dlBKekxCLytJOENHZC9Qd1FNMDlaWUp2ZFRDQ0wzaW9KTEV5NFFzaHNETFZPdDJuWmZaRk9DZ1VoTHdiQy9xNVl4Ky9nYTBvZFJBYzVGemE3OGVtSmY2dGJqMG5ic2dXTDR2YkpkbW5HdE5FOUQvY05NSFVWQXJwamRtMndHd3REOGd2cTJpUC9TbDU4NTRGdVhwWFJ4eENNZ0JtTzN0bXFYYk1zNzk5a2RJVGJBS2ZBQUJOT093YjNxMHhrcUJFYWdxY3B4bFJhcEVBUHJ3dUFxTG50YTV3d0hTVFdERXUzSFRqUT1Samk4d21mdUx2YW1nUHVRIiwiZXhwIjoxNjIxODA1MDMwLCJzaGFyZF9pZCI6NTM1NzY1NTksInBkIjowfQ.nQ9bpUyI8kIJl8K6HA9GV-Rb1gVyhYBEF9sA_WGlpL8"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["_xfRequestUri"] => string(12) "/login/login"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
}
 

Chris D

XenForo developer
Staff member
Is this happening for every CAPTCHA that is being completed? If you attempt to trigger a lost-password request like this user did, do you get the error then?

Could this have been some transient error while you were setting HCaptcha up with your own configuration? It looks like you may have registered with HCaptcha and you're now using your own site key and secret, is that correct?
 

Nirjonadda

Well-known member
Is this happening for every CAPTCHA that is being completed? If you attempt to trigger a lost-password request like this user did, do you get the error then?

Today I am get this Server error log in Admin CP. I am not seen hCaptcha verification in /lost-password/ page.

Could this have been some transient error while you were setting HCaptcha up with your own configuration? It looks like you may have registered with HCaptcha and you're now using your own site key and secret, is that correct?

Yes I am using own site key and secret.

ScreenShot00269.png

ScreenShot00268.png
 

Mike

XenForo developer
Staff member
If you're using your own keys, double check to make sure they are correct -- we don't have any errors logged here and this is the first time we've heard of this, so it fits with some sort of misconfiguration (though it shouldn't suddenly break) or a temporary hCaptcha issue.

The error being reported is the direct hCaptcha error code in this case.
 

Mike

XenForo developer
Staff member
Actually, I did just discover some errors logged on our main site that are the same issue. Based on timing, it was definitely a temporary issue on their end. If you're not having any problems/errors now, you can disregard it.
 
Top