Resource icon

Unmaintained QQFarm Integration for Xenforo - Tích hợp QQFarm với Xenforo 1.2.1

No permission to download
This add-on is not made by me. It'sMilano​
English
[Require]​
[FEATURE]
 • Simple installation, easy to use and manage via AdminCP
 • Using money from bd Banking to Transform coin (credit) or gold (money) in the game.
 • Support change route
 • Automatic displays information on the menu bar (navTab)
[INSTALLATION]
 1. Install bd Banking if you have not installed
 2. Upload the entire qqfarm folder into your forum data
 3. Upload files and directories inside `upload` to XenForo's root directory
 4. Import XML
 5. Edit the settings in Home> Options> Integration QQFarm
Good Luck and Enjoy. Any question please contact me at tanbinnguyen@gmail.com

Vietnamese
Tác giả của Add-ons này là Milano​
[YÊU CẦU]
1. Để sử dụng addon này bạn phải có hệ thống tiền ảo, hiện tại chỉ hỗ trợ bd Banking
2. Source game QQFarm. Các bạn có thể download QQFarm 6.2 tại: http://vietcadao.googlecode.com/files/qqfarm.zip
[TÍNH NĂNG]
1. Cài đặt đơn giản, dễ sử dụng và quản lý thông qua AdminCP
2. Sử dụng tiền từ bd Banking để chuyển đổi sang xu (credit) hoặc vàng (money) trong game. Sau khi chuyển đổi bd Banking sẽ lưu lại thông tin giao dịch trong mục history
3. Hỗ trợ thay đổi route
4. Tự động hiện thị thông tin trên thanh menu (navTab)
[CÀI ĐẶT]
1. Cài đặt bd Banking nếu bạn chưa cài
2. Upload toàn bộ thư mục qqfarm vào thư mục data trên diễn đàn trước
3. Upload toàn bộ file trong thư mục upload lên diễn đàn
4. Import XML
5. Chỉnh sửa cài đặt trong Home > Options > QQFarm Integration. Các bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của qqfarm trong phần hệ thống sau khi đã hoàn thành 4 bước trên
 • 7795639138_fca365a758_c.webp
  7795639138_fca365a758_c.webp
  114.6 KB · Views: 468
 • 7795640726_e4ef813f1e_c.webp
  7795640726_e4ef813f1e_c.webp
  121.7 KB · Views: 450
Author
ip0dhacker
Downloads
40
Views
1,309
First release
Last update

Ratings

3.00 star(s) 2 ratings

Latest reviews

THANK YOU VERY MUCH!!!!! It works! I just need to translate it.
Couldn't get this to work by the instructions.
Top Bottom