1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Unmaintained QQFarm Integration for Xenforo - Tích hợp QQFarm với Xenforo 1.2.1

add-on,QQFarm

 1. ip0dhacker
  This add-on is not made by me. It'sMilano
  English
  [Require]​
  [FEATURE]
  • Simple installation, easy to use and manage via AdminCP
  • Using money from bd Banking to Transform coin (credit) or gold (money) in the game.
  • Support change route
  • Automatic displays information on the menu bar (navTab)
  [INSTALLATION]
  1. Install bd Banking if you have not installed
  2. Upload the entire qqfarm folder into your forum data
  3. Upload files and directories inside `upload` to XenForo's root directory
  4. Import XML
  5. Edit the settings in Home> Options> Integration QQFarm
  Good Luck and Enjoy. Any question please contact me at tanbinnguyen@gmail.com

  Vietnamese
  Tác giả của Add-ons này là Milano


  [YÊU CẦU]
  1. Để sử dụng addon này bạn phải có hệ thống tiền ảo, hiện tại chỉ hỗ trợ bd Banking
  2. Source game QQFarm. Các bạn có thể download QQFarm 6.2 tại: http://vietcadao.googlecode.com/files/qqfarm.zip
  [TÍNH NĂNG]
  1. Cài đặt đơn giản, dễ sử dụng và quản lý thông qua AdminCP
  2. Sử dụng tiền từ bd Banking để chuyển đổi sang xu (credit) hoặc vàng (money) trong game. Sau khi chuyển đổi bd Banking sẽ lưu lại thông tin giao dịch trong mục history
  3. Hỗ trợ thay đổi route
  4. Tự động hiện thị thông tin trên thanh menu (navTab)
  [CÀI ĐẶT]
  1. Cài đặt bd Banking nếu bạn chưa cài
  2. Upload toàn bộ thư mục qqfarm vào thư mục data trên diễn đàn trước
  3. Upload toàn bộ file trong thư mục upload lên diễn đàn
  4. Import XML
  5. Chỉnh sửa cài đặt trong Home > Options > QQFarm Integration. Các bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của qqfarm trong phần hệ thống sau khi đã hoàn thành 4 bước trên

  Images

  1. 7795639138_fca365a758_c.jpg
  2. 7795640726_e4ef813f1e_c.jpg
  f52512, DRE and Adam Howard like this.

Recent Reviews

 1. DRE
  DRE
  5/5,
  Version: 1.2.1
  THANK YOU VERY MUCH!!!!! It works! I just need to translate it.
 2. MichaelDance
  MichaelDance
  1/5,
  Version: 1.2.1
  Couldn't get this to work by the instructions.