1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Slovenian Translation for Resource Manager 1.2.0 Beta 2

Translate Resource Manager to Slovenian Language / Prevedi Resource Manager v slovenščino

 1. BassMan
  Compatible XF Versions:
  • 1.2
  Additional Requirements:
  Official Resource Manager: https://xenforo.com/purchase/
  http://xenforo.com/community/resources/slovenian-translation-for-xenforo.2508/
  Visible Branding:
  No
  Slovenian translation for Resource Manager
  200px-Flag-map_of_Slovenia.png
  Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions here: http://xenforo.com/community/threads/slovenian-translation-for-resource-manager.64283/

  Back-end (admin panel) is mostly not translated and there are no plans to do so.

  Licence:
  Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

  Terms of use:
  • you are allowed to edit phrases
  • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way
  Donations are welcome. Start a conversation with me if you want to donate.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Slovenski prevod za Resource Manager
  200px-Flag-map_of_Slovenia.png
  Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite tukaj: http://xenforo.com/community/threads/slovenian-translation-for-resource-manager.64283/

  Back-end (administratorska plošča) večinoma ni prevedena in tudi ni v planu, da bo.

  Licence:
  Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

  Pogoji uporabe:
  • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
  • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki
  Donacije so dobrodošle
  Pošlji sporočilo za Paypal naslov.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =​
  Tags: slovenian, slovene, slovenščina, slovenski jezik, slovenski

Recent Updates

 1. 1.2.0 Beta 2
 2. 1.1.5
 3. 1.1.4

Recent Reviews

 1. TSPowerr
  TSPowerr
  5/5,
  Version: 1.1.1_v2
  Great translation with constant updates!
  1. BassMan
   Author's Response
   Thanks! :)