Add-on help add on banking

wang

Well-known member
Is this from an add on or from the importer page? Anyways, you must enter the database details in those fields.
 

wang

Well-known member
I do not understand the line 4, 5 Table Prefix : and Force Character Set: , What should fill .You are not only helping yourself
tks wang
Brogan

In your original post you mention all 5 points, now it is something different. Anyways, I am not one to offer my help when it is not appreciated or wanted.
 
[QUOTE = "wang, post: 1066156, thành viên: 117.712"] Trong bài gốc của bạn bạn đề cập đến tất cả 5 điểm, bây giờ nó là một cái gì đó khác nhau. Dù sao, tôi không phải là người cung cấp sự giúp đỡ của tôi khi nó không được đánh giá cao hoặc muốn. [/ QUOTE]
Việt Nam tôi không giỏi tiếng Anh nên đã phải sử dụng google dịch, vì vậy bạn thông cảm .sau đó tắm rửa cho việc thực hiện gần đây đã hoàn thành. mong bạn chỉ giáo một phần
 
Last edited:
[QUOTE = "wang, post: 1066156, thành viên: 117.712"] Trong bài gốc của bạn bạn đề cập đến tất cả 5 điểm, bây giờ nó là một cái gì đó khác nhau. Dù sao, tôi không phải là người cung cấp sự giúp đỡ của tôi khi nó không được đánh giá cao hoặc muốn. [/ QUOTE]
trong bài ban đầu của tôi đề cập đến 5 điểm. Tôi biết được 3 điểm đầu tiên là thô sơ tập tin cài đặt gốc wed đèo gốc và tôi không hiểu tại 4, 5 bạn. hy vọng các bạn giúp đỡ
 
Last edited:
Top