1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Add-on help add on banking

Discussion in 'Resource and Add-on Requests' started by nguyenlong, May 12, 2016.

 1. nguyenlong

  nguyenlong New Member

  I installed the add on banking; to this paragraph do not understand, place 1, 2, 3, 4, 5 complete information

  Brogan

  help me
  .tks


  banking.PNG
   
 2. wang

  wang Well-Known Member

  Is this from an add on or from the importer page? Anyways, you must enter the database details in those fields.
   
  nguyenlong likes this.
 3. nguyenlong

  nguyenlong New Member

  I do not understand the line 4, 5 Table Prefix : and Force Character Set: , What should fill .You are not only helping yourself
  tks wang
  Brogan
   
 4. wang

  wang Well-Known Member

  In your original post you mention all 5 points, now it is something different. Anyways, I am not one to offer my help when it is not appreciated or wanted.
   
 5. nguyenlong

  nguyenlong New Member

  [QUOTE = "wang, post: 1066156, thành viên: 117.712"] Trong bài gốc của bạn bạn đề cập đến tất cả 5 điểm, bây giờ nó là một cái gì đó khác nhau. Dù sao, tôi không phải là người cung cấp sự giúp đỡ của tôi khi nó không được đánh giá cao hoặc muốn. [/ QUOTE]
  Việt Nam tôi không giỏi tiếng Anh nên đã phải sử dụng google dịch, vì vậy bạn thông cảm .sau đó tắm rửa cho việc thực hiện gần đây đã hoàn thành. mong bạn chỉ giáo một phần
   
  Last edited: May 12, 2016
 6. nguyenlong

  nguyenlong New Member

  [QUOTE = "wang, post: 1066156, thành viên: 117.712"] Trong bài gốc của bạn bạn đề cập đến tất cả 5 điểm, bây giờ nó là một cái gì đó khác nhau. Dù sao, tôi không phải là người cung cấp sự giúp đỡ của tôi khi nó không được đánh giá cao hoặc muốn. [/ QUOTE]
  trong bài ban đầu của tôi đề cập đến 5 điểm. Tôi biết được 3 điểm đầu tiên là thô sơ tập tin cài đặt gốc wed đèo gốc và tôi không hiểu tại 4, 5 bạn. hy vọng các bạn giúp đỡ
   
  Last edited: May 12, 2016

Share This Page