1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Xen Media Gallery (Turkish Translation) 2.0 Stable

The Turkish translation for the Xen Media Gallery add-on

 1. yavuz
  Compatible XF Versions:
  • 1.2
  Additional Requirements:
  http://xenforo.com/community/resources/xen-media-gallery-user-albums-photos-videos-importers.1750/
  Visible Branding:
  No
  This Resource is the translation of the Xen Media Gallery for the Turkish language. All have been translated except the style properties. I've found it redundant to translate since it's mostly techy stuff.

  Bu dil dosyası Xen Media Gallery eklentisinin çevirisidir. Çeviri, Stil Özellikleri bölümünde yer alan seçeneklere ait cümlelerin haricinde, site ve admin alanlarının tüm cümlelerini kapsamaktadır.

  Genelde stil cümlelerini çevirmemeyi tercih ediyorum, ekseriyetinin teknik ifadeleri barındırması nedeniyle... Yine de çevirmemi istediğiniz cümleler olursa, yazabilirsiniz. Bu sürümle birlikte stil cümleleri dışındakilerin hepsi çevrildi. Eksik ya da yanlışları dikkatime taşırsanız düzeltmeye gayret ederim.
  StRonK, Chris D and atmaca like this.

Recent Reviews

 1. ogirginc
  ogirginc
  5/5,
  Version: 2.0 Stable
  Saved me lots of time! Thanks!