[cXF] Slovenian translation for Resource Manager / Slovenski prevod za Resource Manager

[cXF] Slovenian translation for Resource Manager / Slovenski prevod za Resource Manager v2

No permission to buy (€10.00)
Compatible XF 2.x versions
2.0
License
For more then 1 forum installation please consider a donation on our site.
Upgrade your account to cXF Translations on our site for:
 • downloading this resource
 • one year access to updated versions
Slovenian translation for XenForo Resource Manager

Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions.

Back-end (admin panel) is not translated.

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadgradite račun na naši strani v cXF Translations za:
 • prenos prevoda
 • enoletni dostop do posodobljenih prevodov
Slovenski prevod za XenForo Resource Manager

Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki
Author
BassMan
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from BassMan

Latest updates

 1. v2

  updated phrases ----- posodobljene fraze
Top