Meta Names

Craig

Active member
Good day to you all!

What templet might I use to enter Meta names?

<meta name="keywords" content="Xenforo" />
<meta name="description" Xenforo Rocks" />

Thanks!
 
Top