Xen Media Gallery (Turkish Translation)

Unmaintained Xen Media Gallery (Turkish Translation) 2.0 Stable

No permission to download
I made a habbit not to translate Style Properties since it's all mostly techy stuff. If you want me to, I can do that though. Still, I'm a bit reluctant to do it. This release contains all translated phrases except Style Properties.

Genelde stil cümlelerini çevirmemeyi tercih ediyorum, ekseriyetinin teknik ifadeleri barındırması nedeniyle... Yine de çevirmemi istediğiniz cümleler olursa, yazabilirsiniz. Bu sürümle birlikte stil cümleleri dışındakilerin hepsi çevrildi. Eksik ya da yanlışları dikkatime taşırsanız düzeltmeye gayret ederim.
This update contains all translations to the frontend, nearly 700 phrases and partial translation of the backend. There is about 200 left, hopefully will be finishing them tomorrow.

Sitenin önyüzünü ilgilendiren tüm alanların çevirisini yaptım. Yönetici bölümündeki çevirilerin büyük bir bölümü yapıldı. Geriye kalan 200 cümleyi de yarın nasip olursa çevireceğim.
Added just few phrases more, no need to panic :)
Top