Slovenian Translation for CTA Featured Threads & Portal

Unmaintained Slovenian Translation for CTA Featured Threads & Portal 2.10.0

No permission to download
How to install/update:
  1. First install Slovenian Translation for XenForo
  2. Download & Unzip this add-on
  3. Go to Appearance/Languages/Import a Language
  4. Upload xml file
  5. Import as Overwrite language (Slovenščina (SI))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Namestitev/posodobitev:
  1. Najprej namestite Slovenian Translate for XenForo
  2. Prenesite & razširite datoteko te razširitve
  3. Pojdite na Appearance/Languages/Import a Language
  4. Naložite xml datoteko
  5. Uvozite (Import) kot Overwrite language (Slovenščina (SI))
Top