PayTR Virtual Pos iFrame API

Unmaintained PayTR Virtual Pos iFrame API 1.1.5

No permission to download
You can get the authentication information for the plugin from paytr.com.
Beta tests for the plugin have been completed and it has been released.
The following updates have been made with version 1.1.4.
 • Wire Transfer / EFT Feature has been added.
 • The design of the payment screen has been updated.
 • The flag symbol in the phone number has been removed.
 • IFrame Type is made selectable. In this way, you can show the payment screen as an IFrame on your website. You can also redirect to PayTR as in previous versions.

1.1.4 Versiyonu ile birlikte aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.
 • Havale / EFT Özelliği eklenmiştir.
 • Ödeme ekranının tasarımı güncellenmiştir.
 • Telefon numarasında yer alan bayrak sembolü kaldırılmıştır.
 • IFrame Tipi seçilebilir yapılmıştır. Bu sayede web sitenizde IFrame olarak ödeme ekranı gösterebilirsiniz. Ayrıca önceki versiyonlarda yer aldığı gibi PayTR'a yönlendirme yapabilirsiniz.
The following updates have been made with version 1.1.3.
 • Updated the design of the payment screen.
 • Updated the design of the phone number field.
 • Added address field.
 • Customizable alert fields have been added to the administration panel for the Phone and Address fields.
 • The management panel has been partially translated into Turkish.

1.1.3 Versiyonu ile birlikte aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.
 • Ödeme ekranının tasarımı güncellendi.
 • Telefon numarası alanının tasarımı güncellendi.
 • Adres alanı eklenmiştir.
 • Telefon ve Adres alanları için yönetim paneline kişiselleştirilebilen uyarı alanları eklenmiştir.
 • Yönetim paneli kısmi olarak Türkçeleştirilmiştir.
The following errors have been corrected with version 1.1.2.
 • Errors received during installation and uninstallation phases have been fixed.
 • Added callback url value to settings page.

Version 1.1.2 sürümü ile birlikte aşağıdaki hatalar düzeltilmiştir.
 • Kurulum ve kaldırma aşamalarında alınan hatalar giderildi.
 • Ayarlar sayfasına callback url değeri eklendi.
Top