[cXF] Slovenian Translation for XenForo

Unmaintained [cXF] Slovenian Translation for XenForo 1.5.8

No permission to buy ($9.00)
License
For more then 1 forum installation please consider a donation on our forum. Thank you.
Visible branding
Yes, but removable with payment
This is a cXF Pack A Membership Add-on. Upgrade your account to cXF Pack A Membership for:


Slovenian translation for XenForo
Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions in this topic.

Back-end (admin panel) is not translated and there are no plans to do so.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €20. For removal and payment contact us here. Each branding removal license is good for one forum only!

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:

 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):

 • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit: terms_rules_text
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Slovenski prevod za XenForo

Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite v tej temi.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena in tudi ni v planu, da bo.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €20. Za odstranitev in plačilo nas kontaktirajte tukaj. Vsaka licenca za odstranitev značke velja za en forum!

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:

 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):

 • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text
Author
BassMan
Views
1,157
First release
Last update

Ratings

0.00 star(s) 0 ratings

More resources from BassMan

Latest updates

 1. 1.5.8

  posodobljene fraze ---------- updated phrases
Top Bottom