[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo

[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo 20180715

No permission to buy (€10.00)
Compatible XF 2.x versions
2.0
License
For more then 1 forum installation please consider a donation on our site.
Visible branding
Yes, but removable with payment
Upgrade your account to cXF Translations on our site for:
 • downloading this resource
 • one year access to updated versions
Slovenian translation for XenForo
Price: €10


Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions.

Back-end (admin panel) is not translated.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €30. Upgrade account with cXF Translations Branding Removal on our site and contact us for instructions.

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
 • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit: terms_rules_text
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadgradite račun v cXF Translations na naši strani za:
 • prenos prevoda
 • enoletni dostop do posodobljenih prevodov
Slovenski prevod za XenForo
Cena: €10


Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €30. Nadgradite račun s cXF Translations Branding Removal na naši strani in nas kontaktirajte za navodila.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
 • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text
Reactions: Sunka
Author
BassMan
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from BassMan

Latest updates

 1. 20180715

  updated phrases some translations are corrected ----- posodobljene fraze nekateri prevodi fraz...
 2. 20180511

  updated phrases for XF 2.0.6 ----- posodobljene fraze za XF 2.0.6
 3. v4

  updated phrases ----- posodobljene fraze
Top