• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

turkish language pack

  1. sevendrofleneux

    Xenforo 2 Turkish Translation 2.0

    Xenforo 2 DP10 sürümünde kullandığım Türkçe çeviriyi paylaşıyorum. Yönetim sayfasını tam olarak çeviremedim vakit buldukça çevireceğim bunun dışında peki bir sorun yok gibi
  2. U

    About Turkish Language Pack

    Hello, Turkish language pack for XenForo is available? Or, how can I find?