translate

 1. Miri

  Albanian language — Gjuha shqipe Xenforo 2.x.x 1.0.1

  SHQIP Përkthim i plotë SHQIP për XenForo-në 2.x.x (Shtesat 'Organizuesi i burimeve' dhe 'Galeria e medieve' nuk janë të përkthyera) Me këtë përkthim kam dashur të jap ndihmën time në drejtpërdorimin e gjuhës shqipe në fushën e rrjetit e cila në dekadat e fundit po përmbyset dhe zëvendësohet me...
 2. Fulgura

  🇪🇸 XenForo Resource Manager 2.0.4 Spanish translation 2.0.4

  XenForo Resource Manager 2.0.4 Spanish translation External link for all users. //// Enlace externo para todos los usuarios: https://mega.nz/#!TXIkxagS!-gOkJiVG4fa2qZbB-vQo5stNxH_wHy6EzXFeCOCn3-g Translation of XenForo Resource Manager 2.0.4 completed. Contain 370 translated phrases...
 3. Fulgura

  🇪🇸 XenForo Importer 1.0.2 Spanish translation 1.0.2

  Xenforo Importer 1.0.2 Spanish translation External link for all users. //// Enlace externo para todos los usuarios: https://mega.nz/#!TXIkxagS!-gOkJiVG4fa2qZbB-vQo5stNxH_wHy6EzXFeCOCn3-g Translation of XenForo Importer 1.0.2 completed. Contain 38 translated phrases In case of having...
 4. vikasdangi

  XF 2.0 Add Goolgle Transliteration to Post New Threads and Reply Box

  I wanted to add google transliteration or input tools to 'Post New Thread' and 'Reply' Box. I have to add the following code in the page to make this work - <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> <script type="text/javascript"> // Load the Google...
 5. Fulgura

  🇪🇸 XenForo 2.0.10 Spanish Translation 2.0.10

  Xenforo 2.0.10 Spanish translation
 6. Dadparvar

  XF 1.5 How to change multiple phrases at once

  Hi, I translated all phrases of "XFRM" and used "ABC" instead of "Resource" in all phrases. Now I want to change all of "ABC" to "XYZ" at once. Not only those that are only "ABC", but also those that for example are in middle of a phrase like "{user} liked your ABC {title}". (It takes time to...
 7. rafass

  Allow translate more things, user group, user tittle, etc..[Multi-lingual forums]

  [To Multi-lingual forums] Actually there are some things that can not be translated yet. Example: user tittle and user groups. (banners) The names of the styles can not be translated either.
Top