translate

 1. Gox11

  Italian translation of Ban Groups 2.0.2

  Italian translation of Ban Groups
 2. Gox11

  Italian translation of Username change 1.0.0

  Italian translation of Username change vers. 1.0.0
 3. Miri

  Albanian language — Gjuha shqipe Xenforo 2.x.x 1.0.1

  SHQIP Përkthim i plotë SHQIP për XenForo-në 2.x.x (Shtesat 'Organizuesi i burimeve' dhe 'Galeria e medieve' nuk janë të përkthyera) Me këtë përkthim kam dashur të jap ndihmën time në drejtpërdorimin e gjuhës shqipe në fushën e rrjetit e cila në dekadat e fundit po përmbyset dhe zëvendësohet me...
 4. Fulgura

  🇪🇸 XenForo Resource Manager 2.0.4 Spanish translation + 2.1.0 BETA 2 2.0.4 and 2.1.0 BETA

  XenForo Resource Manager 2.0.4 Spanish translation Also contain 2.1.0 BETA 2 files External link for all users. //// Enlace externo para todos los usuarios: https://mega.nz/#!yDIixCQb!Bq1nvsnfodXPPIrlsEU8XAKAiTW7Hb1SytVrZ6XDIzU Translation of XenForo Resource Manager 2.0.4 completed...
 5. Fulgura

  🇪🇸 XenForo Importer 1.0.2 Spanish translation + 2.1.0 BETA 2 1.0.2 REV1

  Xenforo Importer 1.0.2 Spanish translation Also contain 2.1.0 BETA 2 files External link for all users. //// Enlace externo para todos los usuarios: https://mega.nz/#!yDIixCQb!Bq1nvsnfodXPPIrlsEU8XAKAiTW7Hb1SytVrZ6XDIzU Translation of XenForo Importer 1.0.2 completed. Contain 38...
 6. vikasdangi

  XF 2.0 Add Goolgle Transliteration to Post New Threads and Reply Box

  I wanted to add google transliteration or input tools to 'Post New Thread' and 'Reply' Box. I have to add the following code in the page to make this work - <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> <script type="text/javascript"> // Load the Google...
 7. Fulgura

  🇪🇸 XenForo 2.0.10 Spanish Translation + 2.1.0 BETA 4 2.0.10

  Xenforo 2.0.10 Spanish translation + 2.1.0 Beta 4 In addition to the requirement below, to get the main translation of 2.1.0, it is necessary to have a TEST installation of that version. Once the final version is released, you will receive it directly. In this link you can download the...
 8. Dadparvar

  XF 1.5 How to change multiple phrases at once

  Hi, I translated all phrases of "XFRM" and used "ABC" instead of "Resource" in all phrases. Now I want to change all of "ABC" to "XYZ" at once. Not only those that are only "ABC", but also those that for example are in middle of a phrase like "{user} liked your ABC {title}". (It takes time to...
 9. rafass

  Allow translate more things, user group, user tittle, etc..[Multi-lingual forums]

  [To Multi-lingual forums] Actually there are some things that can not be translated yet. Example: user tittle and user groups. (banners) The names of the styles can not be translated either.
Top