Chủ đề Giao lưu của anh em xenforo việt nam

Status
Not open for further replies.

hungphutho

Member
Hi các bạn , Mình rất kém tiếng anh và mỗi lần phải hỏi cái gì ở đây rất khó viết bài , Mình lập topic này rất mong những anh em việt nam khác cũng ý kiến với mình vào đây giao lưu và học hỏi nhé
Viết bằng tiếng việt nam của mình vẫn thoải mái và viết đúng với ý nghĩ của mình

Tuy ở việt nam cũng có một số diễn đàn cho xenforo rồi , nhưng vẫn thích viết tại chính trang chủ của xenforo này, nơi mà các tin tức luôn được cập nhật
Và hơn nữa để một số người trên diễn đàn này hiểu không phải ai là người việt nam cũng mang danh "Scam" như họ đã nghĩ tại topic này
http://xenforo.com/community/threads/vietnamese-scammers.41045/

Mong rằng ban điều hành diễn đàn xenforo sẽ cho phép sử dụng ngôn ngữ địa phương để viết bài trong chuyên mục này :)
 

xfrocks

Well-known member
English translation:

Hi all,

My English is not very good and I had a lot of difficulties posting in http://xenforo.com/community/ so I created this thread for other Vietnamese members to discuss about XenForo. Writing in Vietnamese should be much more easier for us. Plus, I can express my thoughts more correctly in my mother tongue.

I know there are some Vietnamese sites for XenForo but I would love to post in the official community because everything is better updated here. Additionally, I want other members of this community to know that not every Vietnamese person is a scammer as mentioned in this thread http://xenforo.com/community/threads/vietnamese-scammers.41045/

I hope the moderators would allow us to use Vietnamese language for posts in this thread :)
 

hungphutho

Member
Cám ơn xfrocks đã dịch sang tiếng anh bài viết của tôi , tôi cũng đã thấy bạn viết bài ở chủ đề kia và bạn cũng là người việt nam

Tôi có thực hiện 2 lần mua add on trên xenforo và họ đã không bán cho tôi , tôi hiểu họ không tin tưởng người việt nam chúng ta và khi thấy tôi không có bài viết chia sẻ nào trên diễn đàn này thì họ lại càng không tin tưởng tôi .

Bạn có thể cho tôi một góp ý chân thành ?
 

Shyuan

Well-known member
Didn't know there's such a bias towards Vietnamese. You can't blame the whole nation because of some scammers. Hmm..
 

hungphutho

Member
Xem ra ở đây cũng rất nhiều bác là người việt nam nhưng sử dụng tiếng anh , điều này là rất tốt

Còn những ai cùng hoàn cảnh với tôi vào điểm danh nhé , Tôi nghĩ rất là nhiều đấy :)
 

Adam Howard

Well-known member
Google dịch

Tất cả các bạn đang chào đón để lưu lượng truy cập trực tiếp vào trang web của chúng tôi, SociallyUncensored.eu

Nghiêm túc, tôi không bao giờ hiểu tại sao người ta muốn chặn toàn bộ một quốc gia hoặc thậm chí toàn bộ châu lục, do đó ngăn chặn 25% - 75% của hành tinh này đến trang web của bạn.

Có, sẽ luôn có một vài táo xấu. Nhưng bạn sẽ tìm thấy một vài táo xấu không có vấn đề nơi trên trái đất bạn. Và tôi sẽ thường xuyên nghe rằng vị trí X, Y, hoặc Z có nhiều hơn so với bất kỳ vị trí nào khác. Vấn đề là tổng cộng tôi đã nghe nói rằng đối số ở khắp mọi nơi trên trái đất lúc này hay lúc khác.

Internet cũng thường được gọi là World Wide Web. Nó có nghĩa là một mạng lưới toàn cầu cởi mở và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Nếu giải pháp của bạn là để hạn chế các bộ phận của Internet, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại chiến lược của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy như vậy giao thông thực sự là không mong muốn và không có đối số hoặc số tiền của lý luận là bao giờ sẽ thay đổi tâm trí của bạn. Nếu bạn đã thực sự làm cho tâm trí của bạn và bạn vẫn sẽ ngăn chặn các quốc gia toàn và ngăn chặn các phần của hành tinh bạn sống trên, bởi tất cả các phương tiện, xin được loại như vậy chỉ đạo rằng lưu lượng truy cập đến SociallyUncensored.eu

Nó không phải như bạn muốn hoặc quan tâm đến họ anyways, bạn cũng có thể cung cấp cho họ một số nơi để đi. Và vì chúng ta là một cộng đồng kiểm duyệt người chào đón tất cả mọi người, chúng tôi sẽ sẵn sàng đưa họ ra khỏi tay của bạn và bạn sẽ có ít phải lo lắng.


phiên bản tiếng Anh:

English Version:

You're all welcome to direct such traffic to our site, SociallyUncensored.eu

Seriously, I never understood why anyone would want to block an entire country or even whole continents, thus blocking 25% - 75% of the planet from reaching your website.

Yes, there will always be a few bad apples. But you'll find a few bad apples no matter where on earth you are. And yet I'll often hear that X, Y, or Z location has more than any other location. The problem is collectively I've heard that argument for everywhere on earth at one time or another.

The Internet is also commonly known as The World Wide Web. It is meant to be a global network open and accessible to everyone. If your solution is to limit parts of The Internet, maybe you should rethink your strategy.

However, if you feel such traffic is really that unwelcome and no argument or amount of reasoning is ever going to change your mind. If you've truly made your mind up and you're still going to block whole countries and block off sections of the planet you live on, by all means please be so kind as to direct that traffic to SociallyUncensored.eu

It's not like you want or care about them anyways, you may as well give them some place to go. And since we're an uncensored community who welcomes everyone, we'll gladly take them off your hands and you will have less to worry about.
 
Đọc những bài nói xấu người VN trên diễn đàn này tôi ngẫm thấy "Một con sâu bỏ rầu nồi canh".
Mong sẽ không còn những sự việc đáng buồn xảy ra nữa.
 

hungphutho

Member
I see a popular Xenforo site in Vietnam is heavily distributing nulled Xenforo done by themselves.
Certainly not adding to the Vietnamese credibility movement.
Vietnamese Translation :

Tôi thấy, các trang web sử dụng xenforo ở việt nam hầu hết là sử dụng các phiên bản xenforo nulled
Chắc chắn điều này làm cho hình ảnh uy tín của người viết nam thêm xấu đi
Rất đúng , hầu hết các trang xenforo ở việt nam hiện nay là đang sử dụng xenforo nulled , điều này làm cho bất cứ người việt nam nào vào đây tham gia cũng bị xem xét

Các bạn việt nam đang sử dụng xenforo nulled hãy tự xem lại mình để người ta không kinh thường người việt nam chúng ta
 

hungphutho

Member
I noticed that some of the vietnamese resource author's repackaged and sold some of ragtek's addons as his own on here and surprised no one said anything.
Vietnamese Translation :

Tôi nhận thấy rằng một số tác giả việt nam đóng gói và bán một số addons của ragtek như là của riêng mình ở đây và ngạc nhiên không ai nói bất cứ điều gì..
Đây có đúng là sự thật , củ thể là add on nào của ragtek ?
Có Ai biết thông tin này ?
 

vplusasia

Member
Didn't know there's such a bias towards Vietnamese. You can't blame the whole nation because of some scammers. Hmm..
Not "some"! But, There are so many Vietnamese sccammers on the internet. Many years ago, I bought a domain from enom using my own credit card but it was deleted just because I had a Vietnamese name.
 

Shyuan

Well-known member
Not "some"! But, There are so many Vietnamese sccammers on the internet. Many years ago, I bought a domain from enom using my own credit card but it was deleted just because I had a Vietnamese name.
Sorry to hear that. But, in my opinion, people usually generalise instead of particularise. Maybe it's really "some", but due to word of mouth and the like-to-follow attitudes, it became "so many". :D
 

MrC

Active member
Not "some"! But, There are so many Vietnamese sccammers on the internet. Many years ago, I bought a domain from enom using my own credit card but it was deleted just because I had a Vietnamese name.
I think using a nulled software does not make you a scammer. But yes, many Vietnamese websites are using a nulled version of the software. There are 2 reasons (or excuses): 1. It is relatively difficult to purchase an oversea product from Vietnam (transaction problems), which leaves many people with the only choice. 2. $200 is like a month's salary to many Vietnamese people (i.e. the product is too expensive for the majority). But whatever the reasons are, one should pay for the product (or at least attempt to pay for the product). Using a nulled version means "indirectly" stealing someone else's intellectual property, which should be avoided, at least by people who can avoid it.
 

vplusasia

Member
I saw some Vietnamese "sell" other people's credit card (information) while other using hacked credit card to buy goods. Do you think those kind of people are scammer?
Regarding to Nulled/ cracked software, there are many Vietnamese using these kind of software. Because I am a Vietnamese, I have been tought to use cracked Windows/ photo shop and nulled vbulletin.
I don't agree with you that because the product is too expensive then people are allowed to use nulled software. If you do not have enough money to buy some paid software, there are many free software for you to choose.
 

MrC

Active member
I saw some Vietnamese "sell" other people's credit card (information) while other using hacked credit card to buy goods. Do you think those kind of people are scammer?
I doubt that this issue is highly related to Vietnamese. It is more related to some other nations.
Regarding to Nulled/ cracked software, there are many Vietnamese using these kind of software. Because I am a Vietnamese, I have been tought to use cracked Windows/ photo shop and nulled vbulletin.
I am sure you haven't been taught to use cracked Windows and nulled Vbulletin at school. No government would allow that!
I don't agree with you that because the product is too expensive then people are allowed to use nulled software. If you do not have enough money to buy some paid software, there are many free software for you to choose.
You are not disagreeing with me. I am also against using nulled software. But facts are facts. You can't pretend that the issues don't exist, nor that it is easy to solve them.
 
Status
Not open for further replies.
Top